Aftabedel Print Banner
دوشنبه 30 شهریور 1394 / 07:42|کد خبر : 603|گروه : اخــبــار اســتــان

وجود بیش از 2 هزار دانش آموز استثنایی در کردستان / لزوم تغییر دیدگاه جامعه نسبت به بچه های معلول

وجود بیش از 2 هزار دانش آموز استثنایی در کردستان / لزوم تغییر دیدگاه جامعه نسبت به بچه های معلول

رييس اداره آموزش و پرورش استثنايی استان کردستان گفت: 2700 نفر دانش‌آموز استثنایی در استان وجود دارد که ازاین تعداد نیز هزار نفر مربوط به شهرستان سنندج است.

به گزارش خبرنگار آفتاب دل، دانش‌آموزان نابینا، ناشنوا، معلول جسمی حرکتی، دانش‌آموزان دارای اختلالات رفتاری، دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و دانش‌آموزان چند معلولیتی در زمره هفت گروه از دانش‌آموزانی هستند که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند.


مطابق آمارهای وزارت آموزش و پرورش، هم‌اکنون بیش از 115 هزار دانش‌آموز در مدارس استثنایی کشور تحصیل می‌کنند و البته بسیاری از دانش‌آموزان معلول نیز در مدارس عادی تحصیل می‌کنند که اگر تعداد آنها را هم به این آمارها اضافه کنیم، به طور قطع آمار دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی و استثنایی کشور، بسیار بیشتر از 115 هزار دانش‌آموز خواهد بود و در استان کردستان نیز بیش از دو هزار دانش آموز معلول و جود دارد، در این زمینه با دکتر خلیل رنجبر رئیس آموزش و پرورش مدارس استثنایی استان کردستان به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید .


در رابطه با فعالیت های  آموزش و پرورش استثنایی استان توضیحی بفرمایید؟
آموزش و پرورش استثنایی فعالیت هایش شامل تمام معلولین سطح کشور می شود و بالطبع در استان کردستان هم فعالیت هایش شامل تمام معلولین می شود و فرقی نمی کند معلولین جسمی، حسی ، حرکتی یا ذهنی باشد که  هم کم توان ذهنی شاملش می شود که خدمات اموزشی دریافت می کنند و هم بچه ها و نوجوانان معلول جسمانی و حسی حرکتی شامل می شود اما ارائه ی خدماتی که داریم برای معلولین جسمی، حرکتی و کسانی شامل می شود که مشکل بدنی دارند ولی در حوزه ی بچه های کم توان ذهنی از انجایی که این بچه ها به سه دسته تقسیم می شوند بچه هایی که از نظر هوشی از بچه های عادی پایین تر هستند و بچه های دیر اموزی هستند و ما حدود 5500 بچه ی دیر آموز در مدارس داریم و با همکاری معاونت اموزش ابتدایی در حال خدمات رسانی به ان ها هستیم و در سال جدید برنامه های مدون و منظم تری برای این بچه ها در نظر گرفته شده است چرا که از نظر هوشی نه کم توان ذهنی هستند و نه از هوش عادی ای برخوردارند پس بین مرز عادی و کم توان ذهنی قرار دارند و کارهایی از قبیل آموزش معلمان،آموزش اولیاء، تهیه ی سمعک، تهیه ی سرفصل های اموزشی و سایل آموزش این کارها در اموزش و پرورش استثنایی انجام می شود.


طیف کم توان ذهنی چه افرادی هستند ؟
طیف کم توان ذهنی که هوش بری ان ها از 70 به پایین می باشد دیراموز هستند بین 71 تا 85 عادی و 85 تا 90 به بالا.


کم توان ذهنی شامل چه کسانی می شود؟
طیف کم توان ذهنی یعنی زیر 70 به سه دسته تقسیم می شوند، کم توان اموزش پذیر، کم توان ذهنی تربیت پذیر و کم توان ذهنی حمایت پذیر  که دو دسته ی اخر در حدی نیستند که ما از ان ها حمایت کنیم در نتیجه کارشان جزء آموزش و پرورش استنایی نمی باشد زیرا آموزش پذیر نیستند و توان هوشیشان خیلی پایین است در نتیجه نمی توانیم ان ها را اموزش بدهیم و سازمان های حمایتی چون سازمان بهزیستی  خدماتی را به ان ها ارائه می دهد و به کمک خانواده ها نگه داری می شوند.


بچه های کم توان آموزش پذیر به چه افرادی می گویند؟
گروه کم توان ذهنی اموزش پذیر طیف وسیعی از دانش اموزان ما هستند یعنی بیش از 60 درصد از بچه های معلول که ما به ان ها خدمات ارائه می دهیم بچه های کم توان اموزش پذیر هستند که در تمام شهرستان ها برای ان ها مدرسه داریم  و در تمام بخش ها یا مدرسه ی مستقل و در روستاها هم جدا از معلولین جسمی برای معلولین ذهنی هم کلاس وجود دارد  ودر دلبران و در روستا های که بزرگ هستند در منطقه ی دیواندره در دو روستا کلاس داریم در منطقه ی سرو آباد.


چه تعداد دانش اموز در مدارس استثنایی استان مشغول تحصیل هستد؟
بيش از دویست و شصت و هشت هزار دانش آموز  در مدارس کردستان در حال تحصيل هستند که از اين تعداد 2 هزار و 700 نفر دانش آموزان استثنايی هستند و از این تعداد 1 هزار نفر مربوط به شهرستان سنندج و مابقی  از شهرستان ها هستند که  در 19 مدرسه استثنایی استان کردستان مشغول به تحصیل هستند.

 

آمار بچه های تلفیقی استان چه تعداد می باشد و چه خدماتی از سوی شما به انها ارائه می گردد؟
 آموزش و پرورش استثنایی به معلولین جسمی، حرکتی و معلولین بدنی در کنار بچه های عادی خدمات ارئه می دهد و امار بچه های تلفیقی ما بین 400 تا 500 نفر است؛ در اموزش تلفیقی نابینا و ناشنوا و نیمه بینا و نیمه ناشنوا و معلولین جسمی و حرکتی با هم در حال اموزش هستند و ما به ان ها معلمین رابط می دهیم و در کنار بچه های عادی مشغول تحصیل هستند تا از خدمات اجتماعی و از ارتباطات محروم نشوند و معلم رابط هفته ای 4 ساعت به مدرسه می رود و به دانش اموزان معلول برای جبران نقائصی که دارند کمک می کند  ودر کنار خدمات  به ان ها کمک توان بخشی نیز شده است.
در کل به 400 تا 500 دانش اموز تلفیقی و 1300 دانش اموز شاغل در مدارس استثنایی خدمات ارئه شده است.


طرح سنجش طرحی است در راستای پیشگیری از معلولیت ها و شناسایی زود هنگام معلولیت ها نیز توسط اموزش و پرورش استثنایی استان صورت گرفته و 25 هزار نواموز پایه ی اول سنجش و تست شده اند.


چه تعداد مراکز اختلالات یادگیری در استان وجود دارد ؟
مراکز اختلالات یادگیری در استان شامل 14 مرکز دولتی و 5 مرکز خصوصی است که سه مرکز ان فعال شده و 2 مرکز آن در راستای فعال شدن است این مراکز نیز کارشان آموزش و توان بخشی دانش آموزانی است که در مدارس هستند ولی در 2یا 3 درس مشکل یادگیری دارند و به خاطر اینکه به ان ها کم توان ذهنی گفته شود و برای اینکه وارد مدارس استثنایی نشوند و در مدارس عادی به تحصیلشان ادامه دهند و سالانه  به 1400 تا 1500 نفر خدمات ارائه می دهند.


 آیا در بحث ایاب و ذهاب بچه ها با مشکل مواجه هستید؟
خوشبختانه در بحث رفت و برگشت تا به اکنون توانسته ایم کل سرویس های مداری استثنایی را با همکاری اموزش و پرورش پرداخت شود و سرویس همه ی کسانی که در روستا ها و چه کسانی که در شهر ها هستند سرویس آن ها با کمک اموزش و پرورش پرداخته شده است.


چه مسائل و مشکلاتی گریبانگیر دانش آموزان استثنایی است؟
مشکل ما دیدگاه جامعه نسبت به بچه های معلول است اگر چه دیدگاه ها مقداری عوض شده ولی دیدگاه اجتماعی و پذیرش خانواده ها بسیار مهم می باشد ولی باز هم خانواده هایی داریم که حاضر نیستند بچه های خود را به مدارس استثنایی ببرند و مقاومت شدید می کنند این دیدگاه است که به کمک رسانه ها ، روزنامه ها ، مجلات و تلوزیون و رادیو نیاز دارد تا مردم را قانع کنند که این شخص هم فردی است چون فردهای دیگر در جامعه با محدودیت های خاص و هر انسانی محدودیتی دارد اما محدودیت این افراد شنوایی ، هوشی، جسمی و حرکتی است و باید بپذیریم که محدودیت دارند و کمکشان کنیم که این محدودیت ها آسیب های کمتری به آنها وارد کند .

دانش آموزان استثایی با چه مشکلات دیگری مواجه هستند؟
مشکل دیگر کمبود فضای آموزشی است که به فکر توسعه فضای آموزشی هستیم و یکی دیگر حضور پرسنل تخصصی در آموزش و پرورش استثنایی است ، آموزش و پرورش استثنایی در اوایل دهه ی دهه 60 دایر شده است نیروهایی که جذب شده اند و در دهه ی 60 بوده الان که در دهه 90 هستیم نیروها در حال بازنشسته شدن هستند و ممکن است که با کمبود نیروی متخصص مواجه شویم هر چند که در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست .


در بعضی از شهرستان ها مشکل نداریم و مشکل کمبود فضار را  فقط در سنندج  و سقز داریم . و مشکل دیگر ما مشکل هنرستان می باشد چراکه بچه های معلول وارد هنرستان های حرفه ای و پیش حرفه ای می شوند و در این زمینه ها مشکل فضا و امکانات داریم  و از خیرین و از افرادی که می خواهند در حوزه ی معنوی باقیات الصالحات برای خود داشته باشند اگر چه تمام آموزش و پرورش به کمک تمام شهروندان نیاز دارد ولی معلولین نیاز به کمک بیش تر دارند.


آیا از تعداد دانش آموزان استثنایی پنهان توسط خانواده ها خبر دارید؟
درصد جزیی داریم و مراکز بهداشتی، سازمان بهزیستی و بسیج در این راستا به ما کمک کرده و 160 نفر معلول شناسایی شده اند و با همکاری بسیج و دانشگاه علوم پزشکی و نهضت تعدادی از ان ها که توان یادگیری داشته شناسایی شده اند و خدمات اموزشی به ان ها ارائه شده است.


حرف آخر شما؟
ما همیشه خود را از مردم دانسته ایم و مردم هم خودشان را از ما دانسته اند و مهم ترین جایی که با ان بیش ترین ارتباط و بیش ترین دلسوزی را داشته ایم آموزش و پرورش بوده است. آموزش و پرورش ویژه یا همان معلولین نیاز به توجه ویژه ی شهروندان دارد خواهشی که از مردم داریم  این است که در دو حوزه ما را تنها نگذارند یکی حوزه ی فرهنگ سازی و شناخت  واقعی  از معلولین است که نباید ساختار جامعه به گونه ای باشد که معلولین نتوانند در جامعه حضور یابند تا از آن توانایی که خدا به او داده است مثل همه ی مردم استفاده کند ودیگری توقع همکاری در فرهنگ سازی را داریم و یا همان توقع دوم آموزش معلولین نیاز به اعتبارات چند برابری دارد از شهروندان خیر در هر حوزه ای که بتوانند به ما کمک کنند در تهیه ی تجهیزات، تهیه ی سرویس ها و در ساخت مدارس انشاالله بتوانیم در خدمت جامعه ی معلولین باشیم.


گفتگو از غریبه رحیمی


انتهای پیام/

 

 برچسب ها :

وجود بیش از 2 هزار دانش آموز استثنایی در کردستانخلیل رنجبرکردستاندانش آموز استثنایی

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

ADS

ADS

اینجا محل تبلیغات شماست

ADS

 
جدیدترین ها / پربازدیدترین ها
Aftabedel Telegram Channel