گالری تصویر مهاجرت اهالی روستای قادرمرز کردستان به روایت تصویر
به گزارش آفتاب دل به نقل از تسنیم ، روستای قادرمرز از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان است. این روستا در سال های نه چندان دور طبیعت زیبا، آبادانی و کشاورزی و دامداری پر رونقی داشته است اما به دلیل خشکسالی و مهاجرت به مرور جمعیت روستا کمتر شده و از آن خرابه ای به جا گذاشته است. ساکنین روستا می گویند علیرغم اینکه نسبت به گذشته امکانات بیشتری داریم اما نبود امنیت برای دام هایمان و همچنین کمبود درآمد، اهالی روستا مهاجرت را به ماندن ترجیح داده اند.
 
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان
مهاجرت اهالی روستای قادرمرز - کردستان

عکاس: کیوان فیروزه ای

ADS

ADS

اینجا محل تبلیغات شماست

ADS

 
جدیدترین ها / پربازدیدترین ها
Aftabedel Telegram Channel